Čo je akreditovaný odber?
Odoo • Obrázok a text

Akreditovaný odber rozboru vody je úplne oficiálnym rozborom vody, ktorý vyžaduje RÚVZ v prípadoch, keď plánujete otvoriť prevádzku, alebo vhodná pre účely kolaudácie, ale veľmi dobre poslúži aj ako dôveryhodný obraz stavu Vášho zdroja.

Po odovzdaní objednávky príde odobrať vzorky akreditovaný vzorkár, podľa vyhlášky č. 247/2017 Z. z.  Úradu verejného zdravotníctva.


V našej ponuke nájdete dva balíky pre úradné účely:

1. Kolaudačný a prevádzka - Balík obsahuje všetky ukazovatele. ktoré je potrebné predložiť Úradu verejného zdravotníctva na kolaudačné účely, alebo k otvoreniu prevádzky.

2. Minimálna mikrobiológia - Balík obsahuje všetky ukazovatele, ktoré môže vyžadovať Úrad verejného zdravotníctva. (Overte na príslušnom úrade, ktorý typ rozboru vyžadujú)

Postup realizácie objednávky podľa vyhlášky MZSR 247/2017 Z.z.:


1. Objednajte balík kolaudačného alebo mikrobiologického rozboru, pri ktorom zadáte presnú lokalitu zdroja, ku ktorému potrebuje rozbor vody.

2. Firma Danum s.r.o. objedná v logistickom centre akreditovaného vzorkára, termín na odber vzoriek k rozboru vody.

3. Vzorkár zladí termín odobratia vzoriek s Vami - zavolá na Vami zadané telefónne číslo.

4. Vzorkár v dohodnutom termíne príde odobrať vzorky, ktoré odvezie na vlastnom vozidle.

5. Do cca 7 - 10 pracovných dní obdržíte protokol s výsledkami rozboru vody.

6 .Spolu s výsledkami dostanete aj vystavenú faktúru.


PLATBU ZA SLUŽBY PROSÍME UHRADIŤ AŽ PO PRIJATÍ PROTOKOLU SPOLU S FAKTÚROU.