Na aký účel potrebujete rozbor vody?

Rozbor vody PRE ÚRADY 

Odber vykonáva akreditovaný vzorkár 

Tento typ rozboru je úplne oficiálnym rozborom vody, ktorý vyžaduje RÚVZ v prípadoch, keď plánujete otvoriť prevádzku, alebo potrebujete rozbor pre účely kolaudácie.

Rozbor vody  PRE VLASTNÉ ÚČELY

 Odber vykonávate svojpomocne

Tento typ rozboru  je vhodný  na zistenie kvality vody Vašej studne, verejnej vody alebo iného zdroja. Odber nevykonáva akreditovaný vzorkár, spravíte odber svojpomocne pomocou sady vzorkovníc (TERMOBOX), ktorý pre Vás zabezpečí naša firma.