Rozbor studničnej vody

pre vlastné účely

Základný rozbor vody


91€

s DPH
 • Uvedená cena je konečná vrátane všetkých poplatkov.
 • Balík obsahuje 20 ukazovateľov
 • Tento rozbor obsahuje najčastejšie sa vyskytujúce ukazovatele v našich podzemných vodách.

Rozšírený rozbor vody
s ťažkými kovmi

157€
s DPH
 • Uvedená cena je konečná vrátane všetkých poplatkov.
 • Balík obsahuje 49 ukazovateľov
 •  Tento rozbor obsahuje ukazovatele, ktoré potrebujete na zistenie kvality Vašej studničnej alebo verejnej vody.

Maximálny rozbor vody


241€


s DPH
 • Uvedená cena je konečná vrátane všetkých poplatkov.
 • Balík obsahuje 59 ukazovateľov
 • Tento rozbor Vám dá komplexný obraz o kvalite vodného zdroja, obsahuje najviac ukazovateľov, vrátane fyzikálnych, chemických a mikrobiológie.

Legionella species

97 €  s DPH

 • Uvedená cena je konečná vrátane všetkých poplatkov.
 • Iba tento rozbor obsahuje ukazovateľ Legionella species
 • Tento balík sa odporúča ako prevencia legionárskej choroby.

Doplnkový rozbor - Sírovodík

22 €  s DPH

 • Uvedený balík je možné objednať len spolu s iným balíkom.
 • Iba tento rozbor obsahuje ukazovateľ Sírovodík
 • Tento doplnkový balík sa  odporúča vtedy, ak Vaša voda zapácha ako  vajcia.