Rozbor vody Pre ÚRADY

MINIMÁLNA MIKROBIOLÓGIA

89 € 

 s DPH
  • Uvedená cena je konečná vrátane všetkých poplatkov.
  • Akreditovaný odber vzoriek vykonáva akreditovaný vzorkár, podľa vyhlášky MZSR č. 247/2017 Z.z. 
  • Tento balík obsahuje všetky ukazovatele, ktoré môže vyžadovať Úrad verejného zdravotníctva.

kOLAUDAČNÝ a PREVÁDZKA

118,90 €

    s DPH
  • Uvedená cena je konečná vrátane všetkých poplatkov. 
  • Akreditovaný odber vzoriek vykonáva akreditovaný vzorkár, podľa vyhlášky MZSR č. 247/2017 Z.z.  
  • Tento balík obsahuje všetky ukazovatele, ktoré je potrebné predložiť Úradu verejného zdravotníctva na kolaudačné účely, alebo k otvoreniu prevádzky.