Konzultácia výsledkov 

Ak máte záujem o konzultáciu výsledkov rozboru, prosíme vyplňte formulár kliknutím na odkaz:

Po vyplnení dotazníka technik firmy Danum, s.r.o. Vás kontaktuje ohľadne výsledkov, respektíve s konkrétnou ponukou úpravy vody na základe Vami uvedených údajov v dotazníku.

V prípade, ak už nejaký protokol (rozbor) máte vyhotovený inou firmou, takisto môžete vyplniť náš dotazník a poslať protokol do mailu na adresu:

info@danum.sk