Filtračné zariadenie s hmotou BIRM

Filtračné zariadenie na železo a mangán

    Zariadenie účinne filtruje železo a mangán. Pri dimenzovaní treba zohľadniť hodnotu pH, obsah rozpusteného kyslíka a voľného chlóru. Taktiež treba odstrániť sírovodík z vodu pre efektívnu filtráciu. Pre dimenzovanie zariadenia sme uviedli vzoreček pri našich ponúkaných zariadeniach. 

Kód Birm
(liter)
Prip. Prietok (m3/h) Plocha 
(m2)
Preplach
(m3/h) 
Váha
(kg)
Rozmery
(mm)
1035BT/56 24 1” 0,4 - 0,8 0,05 1.5 m3/h 28,8 1250 x 270 x 270
1054BT/HYF1 43 1” 0,5 - 1,0 0,05 1,5 m3/h 48,8 1600 x 300 x 270
1354BT/HYF1 71 1” 0,8 - 1,6 0,08 2,4 m3/h 67,2 1610 x 350 x 350
 1465BT/HYF1 85 1” 1,0 - 2,0 0,1 3,0 m3/h 81,9 1890 x 370 x 370 
1665BT/HYF1 114 1” 1,3 - 2,6 0,13 3,9 m3/h 112,2 1920 x 420 x 420
1865BT/HYF2 170 2” 1,8 - 3,6 0,18 5,4 m3/h 144,7 1940 x 500 x 500
2162BT/HYF2198 2” 2,2 - 4,4 0,22 6,6 m3/h 201,4 1980 x 560 x 560
2472BT/HYF2 255 2” 2,8 - 5,6 0,28 8,4 m3/h 260 2170 x 620 x 620