Zariadenie na filtráciu arzénu a antimónu s hmotou GEH - RA068

Kód RA061 (liter) Prip. Prietok
(m³/h)
Plocha
(
m2)
Preplach
(m³/h) 
Váha
(kg)
Rozmery
(mm)
1044AS/HYF1 30 1” 0,7 - 1,5 0,05 0,9 55 1340 x 300 x 270
1354AS/HYF1 60 1” 1,2 - 2,0 0,08 1,6 80 1610 x 350 x 350
 1465AS/HYF1 90 1” 1,5 - 2,5 0,1 2,2 120 1890 x 370 x 370