Hyperfiltračné zariadenie s hmotou ZeoAqua

Kód ZeoAqua (Liter) Prip.    Prietok    (m3/h)  Plocha  (m2)
    Preplach     (m3/h) Váha  (kg) Rozmery (mm)
1054HF/HYF1 43 1” 0,7 - 1,5 0,05 1,8 63,1 1600 x 300 x 270
1354HF/HYF1 71 1” 1,2 - 2,4 0,08 2,8 84,8 1610 x 350 x 350
 1465HF/HYF1 85 1” 1,5 - 3,0 0,10 3,5 121,2 1890 x 370 x 370 
1665HF/HYF1 114 1” 1,9 - 3,9 0,13 4,6 163,9 1920 x 420 x 420
1865HF/75 170 2” 2,7 - 5,4 0,18 6,3 210 1940 x 500 x 500
2162HF/75 198 2” 3,3 - 6,6 0,22 7,7 382,3
1980 x 560 x 560
2472HF/75 256 2” 4,2 - 8,4 0,28 9,8 407,7 2170 x 620 x 620