Úprava vody

Kedy JE ÚPRAVA VODY POTREBNÁ?

V prípade, ak kvalita vody nie je známa, odporúčame si dať spraviť rozbor vody. Z rozboru vody sa dozvieme, či je voda z hľadiska kvality (chemicko-fyzickej, alebo mikrobiologickej) vyhovujúca na požadované účely. V prípade, ak rozbor vody ukázal, že kvalita vody nevyhovuje stanoveným požiadavkám regionálneho zdravotného úradu, alebo miestnym kritériám, vodu vieme upraviť.

Úprava vody môže byť:
- Centrálna (pre celú domácnosť / objekt)
- V bode použitia (ochrana spotrebiča, kuchynská čistička vody na pitné účely, atď.)

Najčastejšie kategórie podľa účelov sú:
- Úžitková voda 
- Pitná voda 
- Technická voda (vo výrobe, alebo pre laboratórne účely)

 


čo je tvrdá voda?


Tvrdá voda obsahuje zvýšené hodnoty rozpustených minerálnych látok. Zvyčajne ide o dva prvky, a to vápnik a horčík , v menšej miere to môžu byť stroncium, oxidy železa a mangánu. Pretekaním tvrdej vody, či jej zohrievaním, sa z týchto prvkov vytvára vodný kameň, ktorý sa usadí všade tam, kade táto voda pretečie.

Zmäkčovač vody - Iónová výmena

Zariadenia fungujú na princípe iónovej výmeny, z vody vyberú všetky ióny vápnika a horčíka a nahradia ich iónmi sodíka. Tieto zariadenia potrebujú pravidelnú regeneráciu, regenerujú sa soľným roztokom. Zariadenia sú riadené riadiacou hlavou, ktoré úplne automaticky riadia celý proces regenerácie. Užívateľ má iba povinnosť sledovať a doplňovať hladinu soli do kabinetu.  
Touto technológiou je možné nastaviť tvrdosť Vašej vody.

Fyzikálna úprava vody - elektromagnetický kondicionér vody 

Tento prístroj je založený na fyzikálnych princípoch, teda nezmäkčuje vodu, ale mení štruktúru vody tak, aby sa vodný kameň nemohol usadzovať. Táto technológia je bez- údržbová, ekologická. Funguje bez chemikálií, šetrí Vaše spotrebiče bez dodatočných investícií. Zariadenie zaberie malú plochu. 

Fyzikálna úprava vody - Kondicionér vody

Toto zariadenie pracuje s filtračnou hmotou podobného princípu ako elektromagnetická úprava, teda nezmäkčuje vodu, len mení štruktúru vody tak, aby sa vodný kameň nemohol usadzovať. 
Táto technológia má tú výhodu, že nevyžaduje elektrické pripojenie ani údržbu.Mikroorganizmy vo vode?

Nielen v prípade podzemných vôd, ale žiaľ občas aj vo vode z verejného vodovodu pribúdajú baktérie, ktoré nielen z hľadiska zdravia, ale aj kvôli predpisom sa musia riešiť, napríklad v prípade rozboru vody ku kolaudácii, ktorý vyžaduje zdravotný úrad. Škodlivé mikroorganizmy ako sú baktérie, vírusy a prvoky sú častou príčinou črevných chorôb. Pre elimináciu baktérií a vírusov odporúčame UV sterilizátor, ktorý efektívne zneškodní mikroorganizmy, baktérie vo vode, bez chemickej látky (Napr.: chlór). UV systémy sú bežne inštalované vlastníkmi domov, ktorí obdržali výsledok rozboru vody pozitívny na škodlivé mikroorganizmy, rovnako ako tými, ktorí majú dôvod sa domnievať, že sú vystavení vyššiemu riziku takejto kontaminácie, ale tiež tými, ktorí chcú mať jednoducho istotu, že ich voda je náležite dezinfikovaná pred samotnou konzumáciou.

UV sterilizátor

UV sterilizátor používa zdroj ultrafialového svetla, tzv. UV lampu, ktorá je zapuzdrená v kremennej trubici. UV lampa je vsadená do UV sterilizátora tak, aby voda, ktorá tečie jeho prietokovou komorou bola vystavená svetelným lúčom UV-C. Keď sú vodou prenášané patogény ako baktérie, vírusy a prvoky vystavené UV lúčom, ich jadro absorbuje UV energiu, ktorá zmení ich DNA štruktúru (deaktivuje ). Týmto sa mikrób stane sterilným a nemôže sa ďalej reprodukovať. Mikroorganizmus sa považuje za mŕtvy a nepredstavuje žiadne riziko. UV sterilizátory sa tešia zvyšujúcej sa popularite najmä kvôli ich jednoduchej inštalácii a obsluhe, nízkym požiadavkám na údržbu a nízkym prevádzkovým nákladom.železo a mangán vo vode?


Železo, ktoré je vo vode rozpustené ako železnaté ión, nevidíme. Začneme si ho všímať až po styku so vzduchom, kedy začne reagovať a vzniká nerozpustný a povlaky tvoriaci hydroxid železitý. Aj pomerne malé koncentrácie železa môžu spôsobiť problémy ako napr. zvýšený počet kolónií baktérií, ktoré spôsobujú nepríjemný zápach vody. Vysoký obsah železa sa prejavuje hrdzavými a červenkastými povlakmi. Často dochádza k zanášaniu armatúr a ich nutnej výmene.

Železo spôsobuje ťažkosti najčastejšie tým, ktorí používajú ako zdroj pitnej vody vlastný vrt či studňu.

Mangán sa často vyskytuje spolu so železom. Do vody sa dostane rovnako ako železo, teda z hornín, ktoré sú obsiahnuté v pôde, cez ktorú voda preteká. Typický prejav mangánu vo vode sú mastné škvrny na povrchu, čierna voda alebo čierne usadeniny.

Ecomix 5v1 - filtračná hmota

Ukazovatele ako železo a mangán sa dajú ľahko vyfiltrovať s filtračnou hmotou Ecomix, ktorá okrem železa a mangánu efektívne filtruje aj amónne ióny, CHSK-Mn a zároveň aj tvrdosť vody.

Tieto zariadenia potrebujú pravidelnú regeneráciu, regenerujú sa soľným roztokom. Zariadenia sú riadené riadiacou hlavou, ktoré úplne automaticky riadia celý proces regenerácie. Užívateľ má iba povinnosť sledovať a doplňovať hladinu soli do kabinetu, alebo soľnej nádrže.Dusičnany a sírany vo vode?

Dusičnany sú bežne sa vyskytujúce chemické zlúčeniny, ktoré sa tvoria v zemi počas toho ako sa zlučuje dusík s kyslíkom. Malé množstvá dusičnanov sú neškodné, avšak veľké množstvá môžu zamoriť spodné vody a tým spôsobiť vážne dopady na životné prostredie i život človeka. Technológie odstraňovania dusičnanov zahŕňajú: iónovú výmenu, reverznú osmózu, destiláciu a elektrodialízu.

filtračná hmota - Iónová výmena

Najčastejšie používaný postup je využívanie iónovej výmeny, rovnakej technológie ako je používaná pri zmäkčovačoch vody. Pri tomto systéme úpravy vody sú dusičnany zamenené za chloridy a odpad vo forme dusičnanov je vypláchnutý do zbernej nádoby alebo odpadu. Obdobne ako pri zmäkčovačoch vody, je soľ pridávaná do soľnej nádoby, a dusičnanová živica je automaticky regenerovaná slanou vodou.